حجله عزاداری

علت حجله عزاداری 

سوالی که ممکن است شما از ما بپرسید اینست که چرا برای فرد متوفی باید حجله عزاداری گذاشت؟

در پاسخ باید بگوییم که حجله گذاشتن باعث می شود تا چندین روز هر کسی که از آن منطقه و محل عبور می کند به یاد فرد متوفی و همچنین مرگ و زندگی اخروی بیفتد. این مسأله باعث می شود که اولاً برای میّت، گاهی فاتحه خوانده و صلوات بفرستد. ثانیاً خودش با یادکردن آخرت در وجود خودش تکانی بخورد و دل از دنیا بکند. به همین دلیل گفته شده است که یاد مرگ باعث زنده شدن دلها می شود.

حجله عزاداری نماد چیست؟حجله عزاداری

حجله یا چلچراغ عزاداری با چراغهایی که دارد چیزیست که جلب توجه می کند. همین جلب توجه می تواند بهترین راه برای یادآوری مرگ برای بقیه باشد. البته چراغهای رنگارنگ می توانند نشانه این باشند که یک جوان یا عنصر مثبت جامعه از دنیا رفته است.

جهت اجاره حجله عزا با ما تماس بگیرید.

09101369861منبع: http://chelcherhgh.blogfa.com/